Stor vekst i den Norske spillbransjen i 2023

Bjørn Christian Stokke

Ikonei Island Banner Den Norske Spillbransjen

Den norske spillbransjen vokser stødig

I løpet av det foregående året erfarte den norske spillbransjen betydelig vekst på flere områder, som fremgår av den ferske Spillrapporten 2023 utarbeidet av Norsk filminstitutt og Virke Produsentforeningen. Hensikten med denne årlige rapporten er å vurdere den årlige utviklingen innenfor den norske spillbransjen.

Den Norske spillbransjen har økt omsetning og ansatte

Ifølge rapporten opplevde bransjen en imponerende økning i omsetning på 47 prosent mellom 2021 og 2022, der den økte fra 443 millioner kroner til 652 millioner kroner i nettoinntekt. Nettoinntekten inkluderer all inntekt, med unntak av oppdragsvirksomhet og utviklingsbudsjett.

Dette betyr at veksten i 2022 var betydelig større sammenlignet med året før. I perioden 2020-2021 var nettoinntekten i hovedsak uendret, med kun en økning på 0,8 prosent.

Til tross for økt omsetning opplever den Norske spillbransjen en markant halvering i spillsalget, fra 3,1 millioner solgte spill i 2021 til 1,6 millioner solgte spill i 2022. Dette kan by på problemer for de fleste spillstudioer, men er blandt annet også en mulig effekt av «Free-to-Play»-modellen.

Andelen kvinnelige ansatte øker i den Norske spillbransjen

Andelen kvinner i spillbransjen har også opplevd betydelig vekst, noe vi prissetter for alt det er verdt. I 2021 utgjorde kvinner 22 prosent av alle ansatte i spillbransjen, mens dette tallet økte til 29,2 prosent i 2022.

Likevel, det mest betydningsfulle skiftet finner sted i antallet ansatte i bransjen. I 2021 var det 433 faste ansatte, mens det i 2022 har økt til 738, en økning på 70 prosent sammenlignet med året før. Antallet midlertidige ansatte har også økt betydelig, fra 13 i 2021 til 86 i 2022.

Den Norske spillbransjen har stor andel i gratisspill

Bransjen melder også om 500,078 nedlastinger av gratisspill, uten en referanse for sammenligning med året før. Samlet deltok over 5,3 millioner individer i norske spill i løpet av 2022. Men det bør bemerkes at tallene i spørreundersøkelsen kun stammer fra spillselskaper som oppga at de hadde gitt ut et spill i 2022, noe som gjaldt 10 av 32 spillselskaper.

I fjor ble det utgitt 15 norske spill, en økning fra 9 spill totalt i 2021. Dette inkluderer to selskaper som lanserte tre spill hver.

LES OGSÅ: Veien til ditt neste nye spilltastatur – Vår samletest.

Etter innføringen av nye forskrifter som reduserer antallet støttede spill, men gir høyere støttebeløp, har utviklingsbudsjettene økt betraktelig. Gjennomsnittlig utviklingsbudsjett økte med 29 prosent fra 2021 til 2022, der noen få selskaper trakk snittet opp, blandt annet Funcom og Red Thread Games.

Totalt bidro 32 norske spillselskaper med data til Spillrapporten 2023. Av disse har 24 selskaper lansert minst ett spill siden etableringen, og det er på disse 24 selskapene statistikken baserer seg.

Selv om innsamlingsprosessen for data til den årlige rapporten har endret seg de siste årene, påpekes det at årets tall ikke er fullstendig sammenlignbare med tidligere år. Likevel er det hovedsakelig de samme selskapene som har størst innflytelse når det gjelder tallene for omsetning og sysselsetting.

Den Norske Spillrapporten
Mari & Bayu: Veien hjem | Hyper Games

Kilde: Spillrapporten 2023 – Norsk Filminstitutt & Virke Produsentforening

Legg igjen en kommentar